היפיים והתנכיים - רחל

קוד: היפיים והתנכיים - רחל בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: תום שוחט

אל: כפית ה'תשס"ד קיץ

תגובה ל: רחל שנכתבה ב19:00:17  08.11.2004


מאמר חמישי, ובו יסופר על יופיה של רחל.
וללבן שתי בנות, שם הגדֹלה לאה ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תֹאר ויפת מראה.
פסוק זה מבטא אולי בצורה הקיצונית ביותר את ההשוואה והתחרותיות שבין שתי האחיות לאה ורחל.
ללבן יש שתי בנות שלכאורה הפוכות זו מזו בתכלית – מצד אחד רחל, יפת התואר ויפת המראה, ומנגד לאה, שיופי אינו הצד החזק שלה.
אבל, אין זו המציאות. לא כתוב בצורה השוואתית ניגודית שרחל יפה ולאה לא.
אפשר להגיד שגם כאן, כמו במקרים אחרים, היופי משחק תפקיד מסביר. רחל מושכת ולאה לא, ולכן יעקב נמשך לרחל ולא ללאה. אלו פני הדברים בצורה הרדודה יותר שלהם. יש להתייחס ליופי כגורם משמעותי בסיפור, אבל לא להגזים בחשיבותו.
על מנת להבין טוב יותר את מה שמבטא היופי של רחל, יש לברר את ההשואה הניגודית בין יופי ובין עיניים רכות.
עיניים בכוחן לראות. אדם שאינו רואה חשוב כמת, כי הוא לא יכול לתפקד בחופשיות, והוא אף פטור מן המצוות.
יצחק, אביו של יעקב, ידוע בעיוורותו בסוף ימיו. אף יעקב בזקנותו כבדו עיניו. היה ניתן לומר שהחשש מבעיות בעיניהם של הדור הבא הוא שגרם ליעקב לדחות את לאה.
דבר זה אינו מדויק, כי רכוּת בעיניים לא אומרת בהכרח בעיה רפואית, וודאי שלא בעיה תורשתית.
המדרש מספר שלאה ידעה שהיא אמורה להתחתן עם עשו, ולכן הייתה בוכה, ומרב בכי היו עיניה רכות. אולי הרכות בעיניים מבטאת בכיינות שלילית, חוסר השלמה עם המצב ותחושת חוסר אונים מייאשת.
ולעומתה, בכיוון האחר והניגודי, רחל היא יפה. היא מודעת ליופי שלה ואף משתמשת בו. היא מושכת את תשומת לבו של יעקב בצורה מיידית, אבל לא רק היופי החיצוני מושך את יעקב. רחל מתוארת בנפרד מלאה, כרועה: "כי רֹעָה הִוא". אופייה של הרועה הוא כשל מנהיג לוחם, כמו משה המנהיג הראשון של עם ישראל כעם, כמו שאול המלך הראשון, כמו דוד המלך המשיח וכמו רבי עקיבא בדורו.
היופי יכול לשמש אותה גם בתפקיד הזה. רועה יפה יכולה להשיג יותר מים ויותר מהר, גם אם תוך כדי סיכון (אבל מי יגע בבת של ראש המאפיה המקומית...).
רחל, בניגוד ללאה, אינה נכנעת בפני המציאות. היא רועה, היא מתמודדת.
ברגע שלבן מחליט לתת את לאה ליעקב, רחל רואה ומשתפת פעולה עם אחותה בלי לבכות ובלי להתלונן. היא מתמודדת עם המצב וממשיכה להיות יפה כדי למשוך את תשומת לבו של יעקב. יכול להיות שבגלל זה יעקב מתייחס לתלונת רחל בכזו התנכרות. את רחל הרועה, המתמודדת עם קשיים, שעזרה ללאה לזכות במי שאמור היה להיות בעלה בלי להתלונן, טוענת "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי"?!
המשיכה החיצונית לרחל, המכונה יופי, נובעת דווקא מהסתכלותה על המציאות דרך עיניה שאינן רכות במובן של כניעה והתכופפות בפני המציאות, כשל לאה.
רחל יפה, כלומר מושכת חיצונית בגלל תכונותיה המוחצנות.
יופיה של רחל אינו פסיבי כיופיין של שרה ורבקה; הוא אקטיבי ומשפיע על מהלך העניינים.
אלמלא הייתה רחל יפה, ותכונותיה היו יפות, ייתכן שיחסו של יעקב לרחל היה משתנה.
ניתן לראות זאת מהשינוי ביחסו של יעקב ליוסף, שרכש את יופיה האקטיבי של אמו האהובה.
לסיכום:
היופי האקטיבי שעובר בתורשה מושך את תשומת לבו של יעקב.
היופי המובע כאן גורם לאהבה בגלל הצורה החיצונית שמבטאת בכל את תכונותיה הפנימיות של הדמות המתוארת כיפה.


תגובות