מיקום קבר רחל

קוד: מיקום קבר רחל בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: רחל שנכתבה ב18:21:19  09.11.2004


בספר בראשית כתוב שרחל נקברה בין בית אל ל אפרת ( בית לחם ):

"ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה:

ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין :

ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם " (בראשית לה)

 

בספר שמואל כתוב שהיא נקברה ב צלצח :

"בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים

עם קברת רחל בגבול בנימן ב צלצח" (שמואל א י ב)

 

בספר ירמיה כתוב שהיא נקברה ב רמה :

"כה אמר ה' קול ב רמה נשמע נהי בכי תמרורים

רחל מבכה על-בניה מאנה להנחם על-בניה כי איננו" (ירמיה לא יד)

 

זאת אומרת שקבר רחל נמצא בין בית אל ל אפרת ( בית לחם )

במקום שנקרא גם רמה וגם צלצח

היכן היתה צלצח ? צלצח זה שיבוש של צלעה הינו צלע ( ה-אלף = ה-הר? = alp )

צלע היה ככל הנראה מקום קבורת רחל, בנימין ובניו (החשובים)

"ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימן ב צלע בקבר קיש אביו

ויעשו כל אשר-צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי-כן: (שמואל ב כא יד)

 

בספר הישר כתוב: "ואת בנימין קברו בירושלים נגד היבוסי אשר ניתן לבני בנימין"

למעשה ניתן להבין שבנימין נקבר בצלע שכן נאמר:

וצלע האלף והיבוסי היא ירושלם.. (יהושע יח כח)

 

בספר "תוצאות ארץ ישראל" מהמאה השלוש עשרה מובאת מסורת

שבנימין נקבר ברומי, וברור שזה שיבוש של העיר רמה

--

במאמר קצר זה לא ציינתי את המיקום האמיתי של קברת רחל (לפי דעתי)

אלא רק הראתי ש צלצח זה שיבוש של צלע , ושהמקום הזה נקרא גם רמה

תגובות