גבול מנשה

קוד: גבול מנשה בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: מאמר: תרצה שנכתבה ב23:40:12  28.03.2005


השכנים של מנשה מתוארים בפירוט ביהושע יז10: "נגבה לאפרים וצפונה למנשה, ויהי הים גבולו, ובאשר יפגעון מצפון, וביששכר ממזרח" - לפי שיטתך, מדוע לא נאמר שנחלת מנשה פגעה גם בנחלת נפתלי?

תגובות