נא אמון - תבאי

קוד: נא אמון - תבאי בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אביתר כהן

אל:

העיר המצרית נא אמון נקראה תבאי יכול להיות מלשון טבאי - טוב
ויש פה משחק מילים

נחום ג8: "התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר חיל ים מים חומתה"תגובות