משפחת המטרי

קוד: משפחת המטרי בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אילן, לא אני לא כתבתי אני רק מפנה

אל: האתר

תגובה ל: צאצאים אחרים של בנימין שנכתבה ב18:59:19  13.03.2005


שם שלא מצאתי ברשימות השמיות שבאתר מתיחס למשפחת שאול המלך.
משפחתו של שאול בן קיש הינה משפחת המטרי. שם זה איננו מופיע בין צאצאיו הקדומים של בנימין ומאמר מרתק בענין זה נמצא ב- http://www.daat.ac.il/daat/israel/erlich2-4.htm
המאמר עוסק בזיהוי המשפחה ומציע פתרונות מענינים אודותיה ואודות תקופת השבטים ונוגע עד ימינו. מומלץ.

תגובות