גרא = איטר

קוד: גרא = איטר בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אביתר כהן

אל:

קראתי בערך חבש באנצ' העברית, ושם כתוב (עמוד 107):
..יצא האימאם אחמד בן אברהים, המכונה בפי החבשים גראן (" האיטר")
מיד חשבתי על אהוד בן גרא..
שופטים ג טו: ויזעקו בני-ישראל אל ה' ויקם ה' להם מושיע
                   
את- אהוד בן- גרא בן-הימיני איש אטר יד-ימינו
                   
וישלחו בני-ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב:
כידוע החבשית (אמהרית, געז) דומה לעברית
--
גרא = חץ, איטר = מטר / חץ, "מטר חצים" (גשם חזק – מטר – הגשם "נורה" עלינו..)
אטר = נטר / מטר = שמר =
 צפן = צפון = שמאל!
שמואל א כ כא: והנה אשלח את-הנער לך מצא את- החצים אם-אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה..
תרגום יונתן      : והא  אשלח ית עולימא אזיל ואיתי ית גיריא   אם מימר אימר לעולימא הא גיריא מנך ולכא..
אולי יד ימין נקראה זרוע, ויד שמאל חץ?...
בראשית מט כג-כד:
וימררהו ורבו  { = רובה קשת }
וישטמהו בעלי חצים:
ותשב באיתן קשתו
ויפזו זרעי ידיו
מידי אביר יעקב
משם רעה אבן ישראל:
כמו כן נראה ש גרא נגזר מ גרם = עצם, עצמי = גשמי, גשם - מטר..
חץ מתקשר ל עץ, אותיות ח, ע מתחלפות, החץ היה עשוי מעץ.. (חץ - עץ - עצם - גרם - גרא..)
--
גרא היה משבט בנימין
יש כמה גרסאות של צאצאי בנימין..וערבוב בין השמות / הבנים / נכדים / נינים..
בראשית מו כא  : ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד:
במדבר כו לח     : בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי:
לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי:   ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי:
דברי הימים א ז ו: בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה:
ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי..
ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת..
ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעוש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר:
..ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר:
דברי הימים א ח א: ובנימן הוליד את-בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי: נוחה הרביעי ורפא החמישי:
ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד {= אבי אהוד} : ואבישוע {= אבי שמעי} ונעמן ואחוח: וגרא ושפופן וחורם:
שופטים ג טו: ויזעקו בני-ישראל אל ה' ויקם ה' להם מושיע את- בן-הימיני איש אטר יד-ימינו..
שמואל ב טז ה: ובא המלך דוד עד-בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית-שאול ושמו שמעי בן-גרא יצא יצוא ומקלל:
במדבר א יא   : לבנימן אבידן בן גדעני:
במדבר יג ט    : למטה בנימן פלטי בן רפוא:
במדבר לד כא: למטה בנימן אלידד בן כסלון:
בקשר לאהוד ושמעי בן גרא, יתכן שהכוונה שהם צאצאים של גרא ולא דווקא בניו..
--
נראה שכל הצאצאים של גרא היו איטרים והם גרו בבחורים / עלמת / עלמון
כנראה "פגם" גנטי, אני דווקא חושב שלהיות איטר זה יתרון.. הם מוכשרים.. (קלינטון, ביבי ועוד..)
שופטים כ טז   : מכל העם הזה שבע מאות איש בחור אטר יד-ימינו כל-זה קלע באבן אל-השערה ולא יחטא:
שמואל ב טז ה
: ובא המלך דוד עד- בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית-שאול ושמו שמעי בן-גרא יצא יצוא ומקלל:
מלכים א ב ח
  : והנה עמך שמעי בן-גרא בן-הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים
                      והוא-ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בה' לאמר אם-אמיתך בחרב:
דברי הימים א ז ח
: ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל-אלה בני-בכר:
בחורים = עלמת (עלמון) לפי דעתי ולפי התרגום הארמי


 

תגובות