שרי דוד

קוד: שרי דוד בתנ"ך

סוג: התאמה2

מאת: liorel100

אל:

''שרי המלכים הוא נושא המופיעה פעמים רבות בתנ"ך. רוב הפעמים לא מופיעה רשימה רשימה מסודרת אבל ניתן להסיק מי היו השרים של כל מלך מליקוט של השרים המופיעים לפעמים בארועים בספרים השונים. לדויד, שהיה מלך אוליי החשוב ביותר שהיה, מוצגים 3 רשימות שרים אך גם ניתן להוסיף עליהן. רשימת שרי המלכים הוא נושא מבוקש, לכן החלטתי להכין כאלה. הנה מספר רשימות של שרי דויד: ''


'''רשימה א': שרי דויד לפני מרד אבשלום: '''

'''שמואל ב' ח' ודברי הימים א' יח: '''

* צבא - יואב בן צרויה
* מזכיר - יהושפט בן אחילוד
* כהנים - צדוק בן אחילוד ואבימלך בן אביתר
* על הכרתי והפלתי - בניהו בן יהוידע

'''רשימה ב': שרי דויד אחר מרד אבשלום: '''

'''שמואל ב' כ': '''

* צבא - יואב בן צרויה (הוחלף לתקופה קצרה בידי אחיו, עמשא אבל יואב הרגו)
* מזכיר - יהושפט בן אחילוד
* סופר - שיא (הוא שושא)
* כהנים - צדוק ואביתר
* על המס - אדרם (הוא אדונירם בן עבדא שר שלמה)
* שר נוסף - עירא היארי

''''רשימה ג': ראשי הקבוצות בעם#, שרי הרכוש ויועצי המלך.'''

סביר להניח שאותם אנשים שהופיעו ברשימה היו גם לפני המרד וגם אחרי המרד באותו תפקיד. פרט המעיד על כך הוא שאחיתופל מוזכר כיועץ ואחר כך מוזכר שהיה צריך והחליפו ומי הם מחליפיו.

#מיכוון שהחלוקה לא על פי שבטים כי מנשה מפולג לשני חציו, מוזכר לוי והכהנים ואן את אשר וגד שהם שבטים קטנים, החלוקה ל פי הקבוצות העיקריות בעם.

* דברי הימים א' כז':

* נגיד ראובן - אליעזר בן בכרי
* נגיד שמעון - שפטיהו בן מעכה
* נגיד לוי - חשביה בן קמואל
* נגיד הכוהנים - צדוק
* נגיד יהודה - אליהו אח דויד (הוא אליאב)
* נגיד יששכר - עמרי בן מיכאל
* נגיד זבולון - ישמעיהו בן עבדיהו
* נגיד נפתלי - ירימות בן עזריאל
* נגיד אפרים - הושע בן עזזיהו
* נגיד חצי המנשה - יואל בן פדיהו
* נגיד חצי המנשה בעבר הירדן - ידו בן זכריהו
* נגיד בנימין - יעשיאל בן אבנר
* נגיד דן - עזראל בן ירחם
* על אצרות המלך - עזמות בן עדיאל
* על הארצות בשדות, בערים, בכפרים ובמבצרים - יהונתן בן עוזיהו
* על עושי מלאכת האדמה - עזרי בן כלוב
* על הכרמים - שמעי הרמתי
* על היין שנוצר מכרמי המלך - זבדי השפמי
* על הזיתים והשקמים בשפלה - בעל חנן הגדרי
* על אוצרות השמן - יועש
* על הבקר בשרון - שרטי השרוני
* על הבקר בעמקים – שפט בן עדלי
* על הגמלים – אוביל הישמעלי
* על האתונות – יחדיהו המרנתי
* על הצאן – יזיז ההגרי
* יועץ משכיל – יהונתן אחיין דויד
* יועץ – יחיאל בן חכמוני
* רע למלך – חושי הארכי
* יועץ ראשי – אחיתופל
* מחליפי אחיתופל – יהוידע בן בניהו בן יהוידע (נקרא על שם סבו. אביו הוא על הכרתי והפלתי) ואביתר הכהן.


לאחר סידור הרשימות בסדר כרונולוגי, התקבלו שתי רשימות אלו:

לפני מרד אבשלום:


* צבא - יואב בן צרויה
* מזכיר - יהושפט בן אחילוד
* כהנים - צדוק בן אחילוד ואבימלך בן אביתר
* על הכרתי והפלתי-בניהו בן יהוידע
* נגיד ראובן - אליעזר בן בכרי
* נגיד שמעון - שפטיהו בן מעכה
* נגיד לוי - חשביה בן קמואל
* נגיד הכוהנים - צדוק
* נגיד יהודה - אליהו אח דויד (הוא אליאב)
* נגיד יששכר - עמרי בן מיכאל
* נגיד זבולון - ישמעיהו בן עבדיהו
* נגיד נפתלי - ירימות בן עזריאל
* נגיד אפרים - הושע בן עזזיהו
* נגיד חצי המנשה - יואל בן פדיהו
* נגיד חצי המנשה בעבר הירדן - ידו בן זכריהו
* נגיד בנימין - יעשיאל בן אבנר
* נגיד דן - עזראל בן ירחם
* על אצרות המלך - עזמות בן עדיאל
* על הארצות בשדות, בערים, בכפרים ובמבצרים - יהונתן בן עוזיהו
* על עושי מלאכת האדמה - עזרי בן כלוב
* על הכרמים - שמעי הרמתי
* על היין שנוצר מכרמי המלך - זבדי השפמי
* על הזיתים והשקמים בשפלה - בעל חנן הגדרי
* על אוצרות השמן - יועש
* על הבקר בשרון - שרטי השרוני
* על הבקר בעמקים – שפט בן עדלי
* על הגמלים – אוביל הישמעלי
* על האתונות – יחדיהו המרנתי
* על הצאן – יזיז ההגרי
* יועץ משכיל – יהונתן אחיין דויד
* יועץ – יחיאל בן חכמוני
* רע למלך – חושי הארכי
* יועץ ראשי – אחיתופל

לאחר מרד אבשלום:


* צבא - יואב בן צרויה (הוחלף לתקופה קצרה בידי אחיו, עמשא אבל יואב הרגו)
* מזכיר - יהושפט בן אחילוד
* סופר - שיא (הוא שושא)
* כהנים - צדוק ואביתר
* על המס - אדרם (הוא אדונירם בן עבדא שר שלמה)
* שר נוסף - עירא היארי
* נגיד ראובן - אליעזר בן בכרי
* נגיד שמעון - שפטיהו בן מעכה
* נגיד לוי - חשביה בן קמואל
* נגיד הכוהנים - צדוק
* נגיד יהודה - אליהו אח דויד (הוא אליאב)
* נגיד יששכר - עמרי בן מיכאל
* נגיד זבולון - ישמעיהו בן עבדיהו
* נגיד נפתלי - ירימות בן עזריאל
* נגיד אפרים - הושע בן עזזיהו
* נגיד חצי המנשה - יואל בן פדיהו
* נגיד חצי המנשה בעבר הירדן - ידו בן זכריהו
* נגיד בנימין - יעשיאל בן אבנר
* נגיד דן - עזראל בן ירחם
* על אצרות המלך - עזמות בן עדיאל
* על הארצות בשדות, בערים, בכפרים ובמבצרים - יהונתן בן עוזיהו
* על עושי מלאכת האדמה - עזרי בן כלוב
* על הכרמים - שמעי הרמתי
* על היין שנוצר מכרמי המלך - זבדי השפמי
* על הזיתים והשקמים בשפלה - בעל חנן הגדרי
* על אוצרות השמן - יועש
* על הבקר בשרון - שרטי השרוני
* על הבקר בעמקים – שפט בן עדלי
* על הגמלים – אוביל הישמעלי
* על האתונות – יחדיהו המרנתי
* על הצאן – יזיז ההגרי
* יועץ משכיל – יהונתן אחיין דויד
* יועץ – יחיאל בן חכמוני
* רע למלך – חושי הארכי
* יועץ ראשי – יהוידע בן בניהו
* יועץ ראשי – אביתר הכהן




תגובות