ים המלח / שדים / ערבה / קדמוני (הסבר לשמות)

קוד: ים המלח - שדים - ערבה - קדמוני בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל:

לים המלח היו עוד 3 שמות: עמק השדים / ים הערבה / הים הקדמוני

ים המלח:

לא צריך הסבר..

עמק השדים:

בראשית יד ג: כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח: .. ועמק   השדים בארת בארת חמר ..

ים המלח נקרא (עמק) השדים מלשון שיד/סיד, כאשר הכוונה לא לסיד הלבן של היום, אלא לכופר / חימר / זפת

ים המלח כונה אצל הגיאוגרפים העתיקים בשם ים האספלט (כופר / חימר / זפת)

דברים כז ב: והיה   ביום   אשר   תעברו את הירדן אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד:

בראשית ו יד: עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר:    (עץ גופר = ארז (קדרוס

    שמות ב ג: ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר:

  ים הערבה:

  שמות ל לד-לה: ויאמר   ה'   אל   משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה:

                           ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש:

  אונקלוס :     ותעבד יתה קטרת בוסמין בוסם עובד בוסמנו מערב דכי קודשא:

  יונתן     : ותעביד יתיה קטורת בוסמנן בושם עובד ממזיג מערב דכי קודשא:

  המתרגמים הארמים מתרגמים יפה ונכון את הביטוי ממולח = מערב = מעורבב

  כך של מלח יש גם משמעות של ערב / ערבוב, ומכאן כנראה השם ים הערבה

  זה נכון גם לגבי שפות אחרות, אנגלית מלח - salt

  כאשר אנחנו קוצצים מיני ירקות ומערבבים אותם, אנחנו קוראים לזה סלט

  דברים ג יז  : והערבה והירדן וגבל מכנרת     ועד ים הערבה ים המלח    תחת אשדת הפסגה מזרחה:

  יהושע יב ג  : והערבה    עד-ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים-המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה:

  יהושע ג טז: ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד-אחד הרחק מאד מאדם העיר אשר מצד צרתן

                        והירדים על ים הערבה ים-המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו:

  הים הקדמוני:

  נקרא כך על שום היותו במזרח (קדם)

  יחזקאל מז יח: ופאת קדים מבין חורן ומבין-דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן מגבול על- הים הקדמוני תמדו ואת פאת קדימה:

  יואל ב כ          : ואת-הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל-ארץ ציה ושממה את-פניו אל- הים הקדמני וספו אל- הים האחרון..

  זכריה יד ח      : והיה ביום ההוא יצאו מים-חיים מירושלם חצים אל- הים הקדמוני וחצים אל- הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה:

   

  תגובות