תגובה ל: תרשימים של ירושלים ובית-המקדש

מאת: תקוה

אל:

תגובה ל: תרשימים של ירושלים ובית-המקדש שנכתבה ב18:19:31  06.06.2005


אבקש פרטים על מהותו ותפקידו של בית המסיבה

תגובות