מגילת קהלת - אילו מסרים מתגלים בה?

קוד: מגילת קהלת - אילו מסרים מתגלים בה? בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

מגילת קהלת - אילו מסרים מתגלים בה? מאת: אהובה קליין

מגילת קהלת חוברה על ידי שלמה המלך- הרי הוא בנו של דוד המלך, דבר זה מתגלה לנו כבר בראשית קריאת המגילה-כפי שכתוב:
"דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים"
הספר נקרא בשם זה גם משום ששלמה המלך: "הקהיל קהילות בישראל"
הקורא מגילה זו נתקל בכמה שאלות המחייבות מחשבה ועיון רב על מנת לענות עליהן:
א]באיזו תקופה חיבר שלמה את המגילה ובמה התלבטו חז"ל?
ב] מה מאפיין מגילה זו באופן מיוחד לעומת יתר כתביו?
ג] זמן קריאת המגילה:מדוע נוהגים לקרוא את המגילה בשבת חול המועד סוכות- על פי מנהג המובא באבודרהם ובמהרי"ל.
לעומת זאת לדעת רש"י –קוראים בשמיני עצרת?
ד] מה המסר החשוב שהמחבר מנסה להעביר לקורא?
תשובה לשאלה א] שלמה המלך חיבר את המגילה במאה העשירית לפני הספירה כאשר הוא עצמו עמד בראש ממלכת ישראל.
מעניין כי בתלמוד הירושלמי כתוב כי בקשו חז"ל לגנוז מגילה זו- מפני הסתירות הרבות שיש בה, לדוגמא: מצד אחד אומר שלמה: "ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכול הבל רוח"[קהלת א, י"ד]
ומנגד: "הגדלתי מעשיי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים"[שם ב,ד]
בסופו של דבר," מפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה"
תשובה לשאלה ב] שלמה המלך חיבר שלושה ספרים:
שיר השירים- בתקופת צעירותו.
משלי- כשהיה מבוגר יותר.
קהלת- בערוב ימיו- כאשר היה בא בימים.
במגילת קהלת יש התבוננות מתוך עומק חוכמה וניסיון חיים -של שלמה המלך- על חיי האדם בכלל וחיפוש אחר האושר האמיתי.הסגנון הוא פיוטי ומיוחד, עשיר בפניני לשון רבים ושימושיים גם בחיי היום, יום שלנו- בתרבות היהודית.
לדוגמא: "כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא"[שם א,ז]
"מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה"[שם א, ט]
"החכם עיניו בראשו" [שם ב, י"ד]
בספר יש שאלות על מעמד האדם בעולם, עניין ההשגחה האלוקית והצדק.
לעומת זאת אין הספר דן בענייני מצוות בין אדם למקום או בין אדם לחברו.
ניתן לצרף את מגילת קהלת לספרות החוכמה.
בספר ישנם הרבה סתירות וניגודים מה שלא ניתן למצוא בשיר השירים, או משלי.
התשובה לשאלה ג]זמן קריאת המגילה:נוהגים לקרוא את מגילת קהלת בשבת חול המועד סוכות- לפי מנהג אשכנז ולפי רש"י- בשמחת תורה.
כמה טעמים למנהג:
א] כי חג הסוכות נקרא: "זמן שמחתנו " ובקהלת כתוב: ""ולשמחה מה זו עושה?"
ב] שלמה המלך הקריא לעם את המגילה בהקהל בזמן החג.כמו שמתואר במלכים: "וייקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי" [מלכים ה,ב]
ג]שלמה חנך את בית המקדש הראשון בימים אלה כפי שמתואר
בספר מלכים א,כ"ה: "ויעש שלמה בעת ההיא את החג"
ד]משום שכתוב בה: "תן חלקך לשבעה וגם לשמונה"- המרמזים על שבעה ימי החג ושמיני עצרת.
ה] מפני שכתוב: "וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא מנעתי את ליבי מכל שמחה כי ליבי שמח מכל עמלי וזה היה חלקי מכל עמלי"
כאן המלך לועג לשמחה החולפת בעולם הגשמי ונותן חיזוק לשמחה האמיתית אשר מקורה בתורה הקדושה.
ה] בחג הסוכות יוצאים כביכול מהדירה הקבועה ויושבים בסוכה שהיא דירת עראי ומביאה אותנו להבנה כי כל מה שאנו רוכשים במו ידנו- הוא בר חלוף
ושייך לקב"ה.
התשובה לשאלה: ד]
מסקנתו של שלמה המלך היא: כי כל מה שאדם עמל בעולם הזה, בן אם רוכש חוכמה או רכוש, נכסים -אין בכך שום תועלת נצחית כי דור הולך ודור בא.
כל המאמץ שאדם עמל בעולם הגשמי יש לו ערך ושמחה רק אם האדם יודע לתחום עצמו בעץ החיים- התורה מצוותיה ויראת אלוקים- כי הם מקור האושר האמיתי והנצחי.תגובות