'לעלות ולהתעלות' - שיר מאת אהובה קליין (c)

קוד: 'לעלות ולהתעלות' - אהובה קליין בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אהובה קליין

אל:

לעלות ולהתעלות./שיר מאת: אהובה קליין.(c)

אדם השואף להתעלות
יטפס בסולם המעלות
הניצב מתוך מעמקים
נושק לגובהי מרומים.

דוגמת הנרות במשכן
הועלו ועלו מעצמם
האירו יומם וליל
רוממו קדושת אל.

אל לאדם להתפתות
למקסמי שווא והבטחות
שמא יצנח לשאול תחתיות
ריק מתוכן מלא בדמעות.

הערה: השיר בהשראת פרשת בהעלותך [חומש במדבר]תגובות