פרשת כי תצא - האם הניצחון מובטח בכל מצב?

קוד: פרשת כי תצא - האם הניצחון מובטח בכל מצב? בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

האם הניצחון במלחמה מובטח לישראל תמיד? אהובה קליין

פרשת כי תצא פותחת בפסוק: "כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו" [דברים כ"א,י].
נשאלת השאלה: האם התורה מבטיחה ניצחון מוחלט לעם ישראל בכל יציאה למלחמה נגד האויב?
התשובה היא: לא!
התנאי הראשון כדי לנצח במלחמה הוא לקיים את רצון ה'- שמירת מצוות התורה, כפי שכתוב: "כי תעשה הישר בעיני ה'. "[דברים כ"א, ט]
"הקול קול יעקב והידיים ידי עשו" [בראשית כ"ז,כ"ב] – על משפט זה של יעקב- נאמרו פירושים שונים, אביא שניים מהם:
א]כאשר "הקול" של ישראל מתגבר- היינו קול התורה מתעצם- לומדים תורה ומקיימים מצוות- אזי מובטח ש"הקול" יתגבר על ידיו של עשו, במילים אחרות מובטח לעם ישראל ניצחון במלחמה.
ב]יש פירוש האומר: כאשר "הקול " של ישראל מתגבר- היינו קול התורה- מובטח לעם ישראל שידיו תתחזקנה כידי עשו- כלומר מובטח ניצחון מוחץ במלחמה.
אם נתבונן בתנ"ך- נראה שהיו מקרים שעם ישראל למרות שיצא למלחמה בסופו לא ניצח.
כמה דוגמאות:
א] כשיהושע יצא למלחמה בעי הייתה שם תבוסה גדולה, היה זעזוע קשה בעם ובראשו יהושע, כתגובה לתבוסה זו- יהושע וזקני ישראל העלו עפר על ראשם והוא נשא תפילה לקב"ה: "ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן" [ יהושע ז,ז] וממשיך ואומר: "בי ה' מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו..." [שם ח-ט] יהושע כמנהיג לקח את התבוסה באופן קשה ביותר.
ב] ישראל נחלו מפלה במלחמת עמלק כפי שכתוב: "ויכום - ויכתום עד החורמה" [במדבר י"ד, מ"ה] במלחמה זו בניגוד ליהושע- משה לא הביע זעזוע מהסיבה: העם עלה לארץ בניגוד לרצון ה' ולמרות אזהרותיו של משה: "אל תעלו כי אין ה' בקרבכם ולא תינגפו לפני אויביכם" [במדבר מ"ב] יוצא שמה שמשה הבין יהושע לא הבין.
ה' לא מאחר לענות ליהושע לשאלתו על מפלת העם, הסיבה: עכן מעל בחרם יריחו, תשובה זו הרגיעה את יהושע כי הוא הבין שברגע שהחטא יסולק יגיע ניצחון ואכן כך היה בהמשך.
מכאן המסקנה שיש לקיים מצוות ה'- אם העם חפץ בניצחון על אויביו ואם בכל זאת נעשה חטא- חייבים לתקן את החטא ולחזור בתשובה.
אך יש מקרים שהעם [ זה יכול לקרות גם לאדם באופן פרטי] אינו פועל נכון ואינו עושה את תיקון החטא, אלא מתרחק מהאמת ונעזר בכל מיני סמלים קדושים, או קמעות, במקרה זה לא יהיה ניצחון, דוגמא לכך: בימי עלי העם יצא למלחמה ונחל תבוסה, הם רצו לתקן את חטאם וממקום לעשות כן, הם חיפשו להם תחליף- החליטו להביא את ארון ה' משילה לעיני הפלשתים.
אך, גם לאחר שהביאו את הארון, המפלה במלחמה הייתה קשה מאד.וארון נפל בחלקם של הפלשתים, מכאן ניתן ללמוד: יש לתקן את החטא עצמו מהשורש ואין לחפש פתרונות של סמלים קדושים, במקרה זה הארון לא רק שלא הואיל לעם, אלא גם לא הואיל לעצמו ונפל לידי הפלשתים, על רעיון זה זועק ירמיהו הנביא: "היכל ה', היכל ה', היכל ה' המה" [ירמיהו ז,ד]
גם דוד המלך מבטיח ניצחון על אויבים- אם עושים רצון ה': "אין המלך נושע ברוב חיל גיבור לא ינצל ברב כוח.. הנה עין ה' אל יראיו למייחלים לחסדו" [תהילים ל"ג, ט"ז- י"ח].
דוגמא טובה לתיקון אמיתי של החטא: מסופר בימי שמואל הנביא כאשר העם עשה תשובה כפי שכתוב: הם הסירו את האלילים,הם מקיימים כינוס במצפה ובראשם שמואל,
הם צמים וכאשר שמואל הנביא הקריב טלה לה' ישראל ניצחו את הפלשתים ולא היה בהם העוז – להזיק לישראל וגם האמורי שהיה מרבה להתגרות בעם ישראל השלים עם - עם ישראל.
נמצאים אנו בחודש הרחמים והסליחות ויהי רצון ועם ישראל יקפיד בקיום המצוות ויעשה רצון ה' ובתמורה על כך הקב"ה יגן עלינו ויחיש את גאולתנו. אמן ואמן.תגובות