'כנגד ארבעה בנים' - שיר מאת: אהובה קליין(c)

קוד: 'כנגד ארבעה בנים' - שיר מאת: אהובה קליין(c) בתנ"ך

סוג: שיר

מאת:

אל:

כנגד ארבעה בנים.../ שיר מאת אהובה קליין ©
הם ארבעה בנים
בתפישת עולמם שונים
חכם רשע תם
וזה שקולו נדם.

נפתח להם שערים
סלילת ארבע דרכים
בסובלנות ונועם הליכות
ניטע בהם המטרות.

חנוך הנער על פי דרכו
בדרך אמת נדאג להובילו
בתום ליל שימורים
לא עוד תהיות ובלבולים.תגובות