'הפיוס' - שיר מאת אהובה קליין (c)

קוד: 'הפיוס' - אהובה קליין בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

הפיוס

יעקב נאסף אל אבותיו,
מצרימה חוזרים יוסף ואחיו
פחד בוער בלב האחים
יום פירעון מבן הזקונים.

כאיש אחד בלב אחד
ישלחו שליח באופן מיוחד:
"שא נא פשע אחיך
וחטאתם כי רעה גמלוך.."

יוסף בוכה בכי תמרורים
בזיכרונו שרשרת אירועים
אך ינוס כאיילה מנקמה
יראת שמים זועקת בנשמה.

ינחם אחיו המודאגים
במילות פיוס וכיבושין:
"אתם חשבתם עלי רעה
אלוקים חשבה לטובה"

הערה: השיר נכתב בהשראת פרשת: ויחי.[חומש בראשית]תגובות