תגובה ל: 17: כל האמור בפרשת המלך - מלך זוכה בו?

מאת: אלחנן

אל: elchananj @ gmail.com

תגובה ל: 17: כל האמור בפרשת המלך - מלך זוכה בו? שנכתבה ב09:46:52  28.02.2005


תשובה אפשרית:
יש מושג של מצוות המלך,
שלמלך מותר אפילו להרוג אם עוברים על דבר חמור,
שהוא גזר.
כדי לחזק את הממלכה, למען יראו וייראו.
הרי עבירה על מצוות המלך היא עבירה חמורה

תגובות