תגובה ל: שתי מחלוקות עקרוניות בין ר אליעזר לר' יהושע

מאת: עפרה שי

אל: ofras @ tauex.tau.ac.il

תגובה ל: שתי מחלוקות עקרוניות בין ר אליעזר לר' יהושע שנכתבה ב09:52:02  03.03.2005


ליבי עם רבי אליעזר בשתי המחלוקות האלה ואני רוצה להסביר.
1. במחלוקת בעניין הגאולה,יותר טוב לי לשמוע שהגאולה תלויה גם בי ובהתנהגות שלי. חשוב לי לדעת שיש לי תפקיד בעולם,גם אם הוא קטן ומזערי ולהשתדל למלאו בכל ליבי. לכן רבי אליעזר בגישה שלו מעניק לי תפקיד ומשמעות ובכך חשיבותו.
2. במחלוקת בעניין תנורו של עכנאי, הנושא הזה מזכיר לי את שיטות המשפט השונות בבריטניה ובארצות הברית.
בבריטניה שופט מומחה שלמד היטב והוכיח את יכולתו והוא ברוב המקרים בעל נסיון. בארצות הברית שופטים חבר מושבעים. רבי אליעזר היה המומחה בנושא של תנורו של עכנאי,אבל מומחיותו לא עזרה ודעת הרוב התקבלה.מה שרבי אליעזר היה צריך לעשות הוא להסביר ולשכנע בגישתו ולגייס את דעת הקהל לצידו,אבל הוא סמך על נכונות דבריו והפסיד את המערכה בשל יחסי ציבור לקויים. צר לי על מה שקרה לו.

תגובות