תגובה על: שתי מחלוקות עקרוניות בין ר אליעזר לר יהושע

מאת: בעז מלט

אל: boazme @ bezeqint.net

נכתב ב: 05:14:29  07.09.2007, כתוספת/תגובה ל: שתי מחלוקות עקרוניות בין ר אליעזר לר יהושע

ראשית רעיון יפה מאוד.


כדאי להשוות מחלוקות נוספות בינהם הקשורות, כגון:

בשולי הנושא הייתי מציין שמכיוון שאלו ואל דברי אלוהים חיים, גם ר' אליעזר צודק שחייבת לבוא תשובה, והיא הנותנת לנו את מקומנו/חשיבותינו לתיקון העולם, אבל גם צודק ר' יהושע שהגאולה ודאי תגיע, ואין אנו יכולים לבטל לה' את תוכנית העולם.

מעניין שהתוספות מפשרים, שהבריאה עלתה במחשבה להברא בתשרי והביצוע בניסן, ז"א המגמה שהעולם יעמוד בדין, שהגאולה תבוא ע"י תשובה, אבל ה' גם שיתף מידת הרחמים וברא אותו בניסן.

בברכת גאולה שלמה.

תגובות