ביאור על הדקדוק בפירושי רש"י

קוד: ביאור על הדקדוק בפירושי רש"י בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אביתר כהן

אל:

ביאור פשוט ונפלא של ר' פינחס כהן (אבא שלי)
המנגיש את כוונת רש"י לכל מורה ותלמיד
בקטעים שרש"י קשה להבנה ויש בו סוגיות דקדוק

וכן הסברים כללים על כללי הדקדוק

http://dvar-tora.co.il/mamar.aspx?cid=75
תגובות