רחמי אלהים לעומת רחמי אנשים...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 04:16:03  24.02.2008, כתוספת/תגובה ל: המרחם על אכזרים - מתאכזר על רחמנים

אלהים לא ירחם על אדם המפגין בוז כלפי אמונה...

אנשים כן מרחמים וגם חומלים על אדם המפגין בוז כלפי אמונה...

עמלק הפגין בוז כלפי אמונה... שאול ברחמיו ובחמלתו על עמלק הפך שותף לפשעים אלה של הפגנות בוז כלפי אמונה... חומרת תוצאות החמלה על עמלק ברורה... עמלקים רבים ובכללם מזרע אגג מלך עמלק ברחו מזרחה עד פרס ומדי...

היסטורית... אחרי כשלונו של המן האגגי הצליח היטלר להשמיד שליש מכלל העם היהודי ועתה בזמן הזה זרע עמלק במלא עוצמתו פועל להצליח בתכניתו להשמיד את מדינת ישראל...

אלהים לא ירחם על אדם המפגין בוז כלפי אמונה... גם אם המפגין הוא יהודי החי ומשלים עם פילוסופיות של טעויות...תגובות