תגובה על: מעגלים ישרים?

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 11:03:48  03.02.2007, כתוספת/תגובה ל: מעגלים ישרים?

במציאות המתמטית-גיאומטרית-אויקלידית אין "אמות מידה" המהוות סרגל למדידת הקו ה"עקום"...יש סרגל המודד רק קו "ישר"...

ואמנם, בהיסטוריה של המדעים במשך 2300 השנים של תרבות המערב המשתבחת על בסיס חכמת אתונה...מתנהל עולם המדע ללא פתרון "אויקלידי" לשאלת "אמות המידה"...

במקבץ הפסוקים הנ"ל בם מתועד "קו עקום" של "מעגל"...מוכח כי בעיקרון אורכו של היקף המעגל שווה לאורכו של ישר...כלומר, התיעוד מוכיח כי ניתן לקבוע את ערכם השווה באמצעות חישוב המושתת על שיטת "אמות המידה"...

אם-כן, עד חורבן המקדש הראשון נוסחת "אמות המידה" למדידת אורכו של "מעגל" כאורכו של "ישר" התבססה על הוכחה (קיימת) גיאומטרית "מצרית-עברית"...הוכחה זו נמחקה מאוצר הידע המתועד לאחר חורבן המקדש...זאת מציאות המוסברת רק על רקע הנתק בין אלהים לבחיריו..."ונטשתי אתכם"...

מאז ימי אתונה ה"חושבת" לא קיימת ההוכחה אוקלידית לשאלת מדידת המעגל...ואמנם, מדענים רבים שיבחו את שיטת החישוב למדידה זו עד לרמה של "החשבון האינפיניטיסימלי" על סמך רעיונו של ארכימדס שהציע למדוד את המעגל ב"קרוב" כאשר מפחיתים את אורך ההקף של ס"ה צלעות המצולע החסום במעגל מאורך ההקף של ס"ה צלעות המצולע החוסם את המעגל...ההסכמה ה"מדעית" לאמץ שיטה זו מתבססת על הרעיון כי מותר ל"הזניח" חלקיקי חישוב כאשר הם בלתי ניתנים למדידה "רציונלית"...

תיעוד תכנית המקדש (בספרים מלכים א' ויחזקאל) מוכיח כי שיטת "אמות המידה" מאפשרת את תרגומו של אורך ה"עקום" בשוויון מתמטי מובהק לאורך ה"ישר"...ואמנם יש תוצאה "אויקלידית" לעניין זה...ואחריה ניתן לעקוב בקובץ "הצדק האויקלידי"...תגובות