הביע = הוציא מפיו, דיבר, חיווה

מאת: הפרעתוני

אל: עצור כאן חושבים

נכתב ב: 01:23:40  32.10.2005, כתוספת/תגובה ל: הגדרה: הביע = דיבר בלי מעצורים


[מתוך http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?whichpage=7&topic_id=1334303 ]

מבוע אינו בהכרח שוטף, וגם אינו בהכרח בלתי נפסק; הדבר היחיד שיש בנביעה הוא היציאה מפנים החוצה. לכך מומשל הדיבור. מכל התקבולות לא עולה פרשנות של דיבור יתר דווקא. על כן אין סיבה לשנות מ"דיבר, חיווה" סתם.תגובות