תגובה על: איש/אשת מדון/מדינים = איש/אשה שמוצא/ת סיבה לריב

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 23:18:12  06.01.2007, כתוספת/תגובה ל: איש/אשת מדון/מדינים = איש/אשה שמוצא/ת סיבה לריב

"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה"...
(משלי כא' 30)

"אשת מדינים" זו מצוייה בכל דור ודור בכל עיר בכל רחוב ובכל בית מגורים...יש ל"אשת מדינים" שכזאת לשון שקרים ופה מדבר גדולות...היא גם מסוגלת להיות עו"ד שמעידה עדות שקר בבית המשפט...צריך, בזמן, לדעת לזהות אותה ולתת ל"עצת יהוה" להכשיל אותה...כי "אשת מדינים" זו מתכוונת להוכיח את כוחה "נגד יהוה"...על-כן נאמר במשל זה "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה"...כי רק "יהוה" יודע את כל הפרטים הסמויים מעינו של ה"מוטרד"...והשלמות באה במשל: "בטח אל-יהוה בכל-לבך ואל בינתך אל-תשען"...(משלי ג' 5)תגובות