נכון... רק אלהים מספק אוכל או צרכים אחרים... ולא רק בצרפתה...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 07:43:34  18.04.2008, כתוספת/תגובה ל: הגדרה:כלכל = סיפק לזולת אוכל או צרכים אחרים

כלומר... האספקה... במובנה המרחבי... היא מאלהים...

ובידי האדם... הכלכלה = להכין במידה... לחלק במידה... ולדבר במידה...

לפי-כך... נכון - כדלקמן:

גם במדבר... אלהים סיפק... (ציטוט) לבני ישראל מזון במדבר, וגם דאג ללבושם ובריאותם... (סוף ציטוט)

גם בנחל כרית... העורבים (ציטוט) סיפקו מזון לאליהו... (סוף ציטוט)

ועוד...

על-כן בידי האדם נכון... הכלכלה = להכין במידה... לחלק במידה... ולדבר במידה...

וגם... יכלכל דבריו במשפט = ידבר ביושר ולעניין...תגובות