"את אחותי"..."שאלה בעלת-אוב"...על "חדשות" בישראל...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 09:59:28  10.05.2007, כתוספת/תגובה ל: אוב, ידעוני

..."את אחותי"..."העלאת-אוב"...זו התגלות של "כישוף"...

..."את אחותי"..."כישפו" אותך בתמונות...

..."את אחותי"...נשאבת אל "ישימון הריקנות"...תגובות