תגובה ל: פחם - בלשון התנך ובלשון ימינו

מאת: דינה

אל:

תגובה ל: פחם - בלשון התנך ובלשון ימינו שנכתבה ב17:31:49  15.05.2005


פחם זה גם שליט, מושל. כתוב שנחמיה היה " פֶחַם בארץ יהודה " (נחמיה פרק ה' פסוק י"ד). כאן פחם הוא נוסח אחר למילה "פחה" - שליט

אראל: נראה לי ש"פחם" זה "הפחה שלהם".

תגובות