זנות והומוסקסואליזם קיימים מאז ומעולם...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 04:35:47  15.07.2007, כתוספת/תגובה ל: קדש/ה = איש/ה המחלל/ת את קדושת גופו/ה עי יחסי מין במסגרת קשר ארעי

דברים כג18-19: " לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל. לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך לכל נדר, כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם "...


כלומר...יהיו...רק לא מבנות ישראל...ו/או מבני ישראל...יהיו...

כי...לא תחדל מן הארץ...זונה ממין נקבה...קדשה...

כך...לא יחדל מן הארץ...זונה ממין זכר...קדש...


***


גם לפני ירידת אברם למצרים...במעיין..."עֵין מִשְׁפָּט הִוא קָדֵשׁ"...(בראשית יד' 7)...היו נערכים פסטיבלים ואורגיות שאירגנו המצרים...ולכן כבר אז המקום נקרא "קָדֵשׁ"...גם בשפה מצרית עתיקה...תגובות