תגובה על: תקוה = קצה

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 05:50:51  28.01.2007, כתוספת/תגובה ל: תקוה = קצה

אכן נכון:
מקוה המים = הקו / הקצה / הקצוות של המים , היקף / קו המים

מלכים א ז23: "ויעש את הים מוצק
עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו
וקוה שלשים באמה יסב אתו סביב"...

כלומר, כאן נמדדת מחציתו של "כדור":
מידה חיצונית של 10 אמות "משפתו עד שפתו" או מקצה עד קצה...כי 5 אמות "קומתו"...היא מחצית הכדור...


כאשר אלה חלקי "אמות המידה":
"טפח" כולל 5 "אצבעות" והחשבון פשוט כי "אמה" כוללת 22 "אצבעות":
1) 10 אמות (קוטר חיצוני) מקצה לקצה כוללות 220 "אצבעות"...שהן 44 "טפחים"...
2) 42 "טפחים" (קוטר פנימי) לחישוב "קו המים" מקצה לקצה כוללים 210 "אצבעות"...
3) "קוה"...הקפו של קו המים "יסב אתו סביב"...כמתועד 30 אמות הכוללות 660 "אצבעות"...

החשבון הפשוט [210]22/7 = 660 "אצבעות" שהן 30 "אמות"...תגובות