חוליי הזנות מדבקים באדם כשפים ושקרים...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 08:37:13  18.03.2008, כתוספת/תגובה ל: זנות = יחסי מין זולים, במסגרת קשר שניתן לזנוח בקלות

כמתועד בדברי הושע (ה' 4) : "לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו"...

כלומר... כמו שמחלת-מין של הזונה נדבקת באדם... רק אם התקיים מגע מיני...

כך... שקר נדבק באדם... רק אם התקיים מגע מיני... עם זונה...

אז... "כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו"...

אם-כן... רק זנות יכולה להדביק שקר באדם...

לפי-כך... כל מכשפה היא זונה...

כמתועד... (מלכים ב ט 22): "ויהי כראות יהורם את יהוא ויאמר השלום יהוא ויאמר מה השלום עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים"...תגובות