תגובה ל: האם בעתיד יהיו בני-האדם צמחונים?

מאת: גולדי

אל:

נכתב ב: 09:57:49  09.01.2006, כתוספת/תגובה ל: האם בעתיד יהיו בני-האדם צמחונים?


בני אדם משום מה חולמים על בשר: זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים, סיר הבשר, ועוד הבשר בין שיניים. גם הנושא של הלויתן שיאכלו צדיקים למרות שאינו כשר.
נסיון בבראשית א. להיות צמחונים לא צלח. נסיון ב להיות צמחונים בתורה לא צלח. אבל בכל זאת זאב עם כבש. בכל זאת הברכה לאדם הייתה לשלוט. הברכה לנוח
הייתה האימה והפחד. בשר מכל בעל חי הוא שלילי. מטיל פחד על הנהרג. כל בעל חי. כך שבאחרית הימים, אם ירצו לחיות ביחד. אסור יהיה להרוג. שלא לדבר שכל הדרוש במזון נמצא בירקות, פירות וכו'. ראו היום מה רבים הצמחונים. אלה לא היו לפני 40 שנה.

תגובות