ההגיון מציע...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 05:45:08  19.09.2008, כתוספת/תגובה ל: סכלות יקרה

ההגיון מציע הצעה הגיונית - כדלקמן:

יש דרך של חכמה להרחיק את מחול מעופם של זבובי מוות משאיפתם להביע מציאות מבאישה , אם מניחים את הגוויה "במשכב אשר מלא בשמים וזנים מרקחים במרקחת מעשה".

ואז הזבובים , שאין בהם אלא מעט סכלות , אינם נמשכים אל הגוויה, ובוודאי גם ניתן לקבור אותה בכבוד ( יקר ), ואם רוצים אפשר גם לעשות לגוויה הרוויה ב שמן יקר , "שרפה גדולה עד למאד".

תגובות