מדוע "תענית אסתר" בימינו שונה מהצום של אסתר המלכה?

קוד: מדוע "תענית אסתר" בימינו שונה מהצום של אסתר המלכה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: יעקב שובילי (mordechai10 @ bezeqint.net)

אל: לא גמור

למחיקה - עבר לכאן: http://www.tora.us.fm/tnk1/ktuv/mgilot/com_bpsx.html

תגובות