נעתרות נשיקות שונא - נשיקות עשו ליעקב

קוד: נעתרות נשיקות שונא - נשיקות עשו ליעקב בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: תומר

אל:

אולי אפשר להוסיף כאן, שמתוך "נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא" ניתן להבין למה רש"י אומר שכשעשיו נישק את יעקב (בראשית ל"ג 4) הוא בעצם ניסה לנשוך אותו. כי כבר אמר רבי שמעון בר-יוחי, "הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב"; ואם עשיו אכן שונא ליעקב, יש לדרוש את נשיקותיו לגנאי, שכן - נעתרות נשיקות שונא.

תגובות