תגובה על: מה יותר חשוב - תורה או תפילה?

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 08:24:17  08.01.2007, כתוספת/תגובה ל: מה יותר חשוב - תורה או תפילה?

על המתפלל לוודא כי תפילתו נשמעת...אם תפילת המתפלל אינה נשמעת - והוא יודע כי אכן זה המצב - חובה על המתפלל לוודא היכן הוא מחטיא את המטרה...ברור שהחטאת המטרה נמדדת בדקויות של "חוט השערה"...

תורה לומדים במטרה להוסיף דעת - "מוסיף דעת מוסיף מכאוב" - אם התלמיד יכול למדוד את הכאב...הוא יודע כי אכן למד וגם "לא החטיא את המטרה"...תגובות