תגובה על: נבואה - תנאי הכרחי לאחדות

מאת: אראל סגל

אל:

נכתב ב: 11:37:33  01.04.2007, כתוספת/תגובה ל: נבואה - תנאי הכרחי לאחדות

תגובה מאת יואל קורנבלום:


אני דווקא מעדיף את ההסבר הראשון שבו ה"חזון" הוא "משהו לטווח הארוך". ברור הוא שלפי דברי החכמים לאחר חורבן בית המקדש הנבואה ניתנה לשוטים. לכן אי אפשר בימינו לדבר על נבואה ולכן צריך לתת ל"חזון" הסבר אחר. אני רואה את ה"חזון" כמעין אטמוספירה המאגדת בתוכה הרבה דברים. החזון צריך להיות מטרה כלשהי או אוסף של מטרות.

תגובות