למריבה דרוש יותר מעוסק אחד...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 06:15:20  16.11.2008, כתוספת/תגובה ל: להתעסק ביצירה ולא במריבה

המשל (משלי ל33) עניינו הוכחה לגבי "אדם עוסק" - כדלקמן:

1.
"כי מיץ חלב יוציא חמאה"... לעוסק אחד...

2.
"ומיץ אף יוציא דם"... לעוסק אחד...

3.
"ומיץ אפים יוציא ריב"... ליותר מעוסק אחד...

כלומר... עוסק אחד יכול ליצור לעצמו יצירה ו/או לגרום לעצמו נזק...
אולם... ריב יכול להתגלע רק אם ה"מיץ" עולה לראש (או נוזל מהאף) של יותר מעוסק אחד...תגובות