תגובה על: ההבדלים בין חכמה, בינה ודעת

מאת: עץ

אל: amit_097 @ walla.com

נכתב ב: 14:43:03  28.09.2006, כתוספת/תגובה ל: ההבדלים בין חכמה, בינה ודעת

חכמה היא דבר כללי שכולל את הכול לשם כך אמר שלמה המלך החכמה והיא רחוקה ממני, משום שאי אפשר לעטוף את החכמה כולה, והבינה היא חלקים מתוך החכמה לשם כך גם נקראת תבונה, על שם ההבנות שמבנים מתוך החכמה.

תגובות