האם הארי פוטר הוא עובד כוכבים?

קוד: האם הארי פוטר הוא עובד כוכבים בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: דוד גלמן

אל: כפית ה'תשס"ה שבט

תגובה ל: אוב שנכתבה ב14:28:38  01.03.2005


השאלות המרכזיות שנעסוק בהם הן: מה הם כוחות טומאה? האם הם באמת עובדים? איך מפעילים אותם? האם יש הבדלים בין הסוגים השונים? למה הם אסורים? ואיפה אני יכול להשיג מכשפה?

יש כמה סוגים בתנ"ך: כישוף, קסם, עינון, אוב, ידעוני, ניחוש, דרישה אל המתים, וחבירת חבר.

באופן כללי, כל אחד הוא דבר שונה, מלבד כישוף - שהוא שם כללי לכל סוגי הכוחות. רמב"ן על דברים יח, ט: "מכשף - שם כלל לכל הכשפים". בארנו מה זה כישוף. עברנו את החלק הקל. מה עם כל האחרים? אין כאן מקום לדבר על כולם, נלך על אלו שיש להם יותר מקורות בתנ"ך.

נתחיל בראשון שמופיע בתנ"ך, והוא ניחוש .

נעבור למשהו חדש עכשיו - אוב וידעוני .

הנצי"ב על דברים יח, יד מביא תוספת יפה ומעניינת על הסיפור הזה: (בענין השימוש באוב) "...ולא לחקור עתידות... מכל מקום, בזמן מלחמה ואין עצה ברורה והרי הוא סכנת נפשות - יש לחקור ולדעת. וזהו טעמו של שאול המלך הצדיק ששאל באוב, שהרי בפירוש דברה תורה כי אתה לא כן וגו' נביא מקרבך וגו'. מבואר שבזמן שאין נביא ואין אפוד, ההכרח לשאול גם באוב...".

בסוף דבריו הוא מדבר על ההבדל העיקרי בין נביא לבין בעל אוב וקוסם וכד', ואומר: "...בנביא ה' שאינו דבר סגולה אלא הקב"ה מגיד דבריו לנביא. מה שאין כן עניני כישוף הוא דבר סגולה בסתרי הטבע...". בקריאה ראשונה זה נראה כדבר מאוד תמוה - נביא הוא לא משהו מיוחד, אבל מכשף כן?!? העניין לענ"ד, הוא שבנביא אין מיוחד, כי הוא לא עושה שום דבר. ה' בוחר בו, ה' נותן לו נבואות, ה' אומר לו מה לעשות וכו'. הנביא הוא בובה של ה'. לעומת זאת מכשף, שהוא בניגוד לציווי ה', ובכל זאת מצליח לעשות כשפים - הוא באמת פלא. המכשף עושה את כל הפעולות הנדרשות, והכישוף עובד - לכאורה בלי עזרה מכוח א-לקי.

ניגש עכשיו לשאלה האחרונה - למה כישוף וכל הנכלל בו נאסר? לפי הפירוש שניחוש קסמים וכיו"ב כולם דברים אמיתיים, מאוד מובן למה הם אסורים, כי הם מעין תחליף או ניגוד לעבודת ה'. אך יש פירוש שכל אלו אמיתיים, אבל אינם עובדים בבנ"י, וכן פרשנים שאמרו שהכל שקרי. לפירוש זה צריך לבאר למה זה אסור. אין ביכולתנו לעוף, וגם על זה לא חל שום איסור. למה הקסמים אסורים?

יכול להיות כי זה ניסיון להדמות לגויים, וזה דבר שנאסר- "כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ" (ויקרא יח, ג). פירוש בעלי התוספות על הפסוק: "כמעשה ארץ מצרים וכו'. משל לבת מלך, היו לה ב' שכנות - א' מכשפה וא' מנאפת. אמר לה המלך לא תעשי בתי לא כמעשה זו ולא כמעשה זו. כך אמר הקב"ה". השכנה המכשפה היא מצרים, והמנאפת היא כנען. "עשרה קבים כשפים ירדו לעולם תשעה נטלה מצרים". הכישוף, גם אם לא אמיתי, יכול להיות ניסיון לחיפוש של איזשהו תחליף לעבודת ה'. כולנו יודעים שעבודת פסילים זה שטויות, ואין בזה כלום, אבל בכל זאת יש איסור לעבוד אלילים - אחד האיסורים החמורים בכל התורה! למה? כי זה ביטוי למאיסה בה' - אנחנו לא מאמינים בו, ומחפשים תחליף. כנ"ל בכישוף - זה מראה שאין לנו כבר אמונה בנביאי ה', ואנחנו מחפשים תחליף. לכן היו מפרשים שקישרו בין התרפים של לבן, שלפי הפשט הם ע"ז, לבין ניחוש. זה גם מסביר למה בכמה מקומות האיסורים של כישוף ושל ע"ז נכתבו יחד באותו פסוק. מעניין גם שברמב"ם כל ההלכות בעניינים אלו נמצאים בהלכות עבודת כוכבים.

ובאופן מעשי לימינו:
ברוב המקומות בעולם כבר אין דברים כאלו, למרות שיש אנשים מועטים שטוענים שיכולים לעשות סיאנס וכיו"ב. יש עדיין מקומות שטבולים בטומאות האלו, כגון הודו, ויש מספיק אנשים שיעידו על הדברים האלו, למשל כפיר ווינשטיין. בין השאר, הוא סיפר על איזשהו רופא-קוסם שלא הצליח לטפל בו, בגלל שהוא יהודי. אולי זה הוכחה לדעה שקסמים לא פועלים על עמ"י. בכל מקרה, מדובר באיסור חמור דאורייתא, אז לא מומלץ לנסות.

בעניין אחיזת העיניים, כמו הקוסם המצוי שמגיע למסיבת יומולדת, או מופיע בקרקס: רש"י על דברים יח, י: "מעונן -...וחכמים אומרים אלו אוחזי העינים", ובעל הטורים שם: "מעונן בגימטריא אוחזי העינים.". יש הרבה מחלוקות האם אחיזת העיניים מותרת או לא. מה שנפסק הוא שחל בו אותו איסור של כישוף, אבל פטור ממיתה ומלקות, כי אין בזה מעשה ממש. אז עדיף להתרחק. בכל מקרה, אל תסמכו עלי לפסיקת הלכה.

למי שמעוניין ביותר הרחבה ופרטים, מומלץ מאוד לעיין בפירוש רבינו בחיי על דברים יח, י.

יהי רצון שנזכה לקיים את דברי רש"י "כעת יאמר ליעקב וגו' - עוד עתיד להיות עת כעת הזאת אשר תגלה חבתן לעין כל, שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת".

תגובות