קרית בעל היא קרית יערים (בעל = יער)

קוד: קרית בעל היא קרית יערים (בעל = יער) בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל:

יהושע טו60: "קרית בעל היא קרית יערים.."

לבעל יש כמה משמעויות ואחת מהן היא יער

בעל = בושת = ערווה = יער

גדעון נקרא: יר בעל / יר בשת

בן שאול נקרא: איש בעל / איש בשת

בן יהונתן נקרא: מפי בשת  / מריב בעל

שופטים ו32: "ויקרא לו ביום ההוא ירבעל לאמר ירב בו הבעל כי נתץ את מזבחו"

שמואל ב יא21: "מי הכה את אבימלך בן ירבשת הלוא אשה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימת בתבץ.."

שמואל ב ב8: "ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול לקח את איש בשת בן שאול ויעברהו מחנים"

דברי הימים א ח33: "ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל"

שמואל ב ד4: "וליהונתן בן שאול בן נכה רגלים בן חמש שנים היה בבא שמעת שאול ויהונתן מיזרעאל

                   ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושמו מפיבשת"

דברי הימים א ח34: "ובן יהונתן מריב בעל ומריב בעל הוליד את מיכה"

לפעמים בעל מוחלף באל

שמואל ב ה16: "ואלישמע ואלידע ואליפלט"

דברי הימים א יד7: "ואלישמע ובעלידע ואליפלט"

באכדית: אל = עיר -> יער?..

(אגב, הפירוש המדעי המקובל לשם בבל הוא באב (שער) אל (העיר)}

הגישה המקובלת היא שהשם בושת נכתב לגנאי לשם בעל (בעלים / אלילים / גלולים..)

אך אם זה היה נכון היו מחליפים את כל השמות עם השם בעל..

היות שלדעתי יער = בעל = בושת = ערווה = יער

יתכן שהשמות ליער בכמה שפות אירופיות נגזר למעשה מהמלה בושת

Italian -   bosco ,   Spanish -   bosque ,   French -   bois, Dutch -   bos

מענין עוד לציין שרש"י מפרש את תור-בלא {בעל} = שור יער

--

יש ערים נוספות עם שם כפול בעל אותה משמעות

בראשית כג2: "ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה"

בראשית כח19: "ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה"

יהושע טו15: "ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר"

שופטים יח29: "ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם אשר יולד לישראל ואולם ליש שם העיר לראשנה"

קרית ארבע = חברון -> עפרון - חברון

בית אל = לוז -> כסיל - אוריון

דביר = קרית ספר -> סופר מהיר

דן = ליש (טרם פירסמתי את הפירוש)


תגובות