לבעבור נסות אתכם בא האלהים

קוד: ביאור:שמות כ16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמות כ16: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם 'אַל תִּירָאוּ, כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם בָּא הָאֱלֹהִים; וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל פְּנֵיכֶם, לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ'"

תוך כדי מעמד הר סיני, בני ישראל התרחקו, וביקשו שלא ישמעו עוד את קול ה' באופן ישיר, אלא רק דרך משה. ומשה הרגיע אותם ואמר, שהדבר בא רק לנסות אותם. מה משמעות ניסיון זה?

1. גדולה וכבוד לעם ישראל: "לבעבור נסות אתכם - לגדל אתכם בעולם, שיצא לכם שם באומות, שהוא בכבודו נגלה עליכם. נסות - לשון הרמה וגדולה, כמו (ישעיהו סב) "הרימו נס", (שם מט) "ארים נסי", (שם ל) "וכנס על הגבעה", שהוא זקוף. ובעבור תהיה יראתו - ע"י שראיתם אותו יראוי ומאויים, תדעו כי אין זולתו, ותיראו מפניו" (רש"י), ראיה לפירוש זה נמצאת ב דברים ד33: "הֲשָׁמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים מְדַבֵּר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ, כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ אַתָּה, וַיֶּחִי?": העובדה שבני ישראל שמעו את ה' ונשארו בחיים מנשאת אותם מעל כל שאר העמים, שלא זכו לכך (כלי יקר).

2. הכנה לאתגרים רוחניים בעתיד: "דברו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים הוא עצם העניין האמור במשנה תורה על מתנבא בשם עבודה זרה: כי מנסה ה' אלהיכם אתכם, אשר כבר הבהרנו את משמעותו. כן כאן במעמד הר סיני אמר להם: 'אל תפחדו! המעמד הגדול הזה אשר ראיתם היה רק כדי שתימצא לכם הוודאות על סמך ראיית העין, כך שכאשר ינסה ה' אלהיכם אתכם בנביא שקר הקורא לסתור את אשר שמעתם, כדי שתתפרסם מידת אמונתכם, תהיו יציבים ולא תמעדנה רגליכם. ואילו באתי אליכם כנביא שלוח, כמו שטענתם, והייתי אומר לכם את מה שנאמר לי מבלי ששמעתם זאת, היה אפשר שתדמו שנכונים דברי זולתי, כאשר יביא לכם היפך מה שהודעתיכם, לולא שמעתם אותו במעמד זה" (מורה נבוכים ג כד). ראיה לפירוש זה נמצאת ב דברים יג4: "לֹא תִשְׁמַע אֶל דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא אוֹ אֶל חוֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא, כִּי מְנַסֶּה ה' אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת ה' אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם".

3. התרגלות לחיים בנוכחות שכינת ה': "לבעבור הרגילכם באמונתו בא האלהים, שכיון שהראה לכם גלוי השכינה - נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו, ולא תפרד נפשכם ממנה לעולם. ולמען תהיה יראתו על פניכם בראותכם כי הוא לבדו האלהים בשמים ובארץ ותיראון ממנו יראה גדולה; או יאמר שתהיה על פניכם יראת האש הגדולה הזאת ולא תחטאו מיראתכם ממנה. ויהיה הלשון מן "ויואל ללכת כי לא נסה, ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי" (שמואל א יז לט), כענין רגילות" (רמב"ן); או התרגלות לנבואה: "לבעבור נסות אתכם - להרגילכם אל הנבואה שזכיתם אליה פנים בפנים, כמו שהיה העניין באליהו, שהיתה אז נבואתו בהיותו משתמש בחושיו..." (ספורנו).

4. מבחן נאמנות: "הנה, רצה האלהים לנסותכם התשמרו מצותיו, כי הוציא מלבכם כל ספק, ומעתה יראה הישכם אוהבים אותו ואם תחפצו בו ובמצותיו. וכן כל לשון נסיון - בחינה: "ללכת באלה כי לא נסיתי" (שמואל א יז לט) לא בחנתי נפשי מעולם ללכת בהם. ויתכן שיהיה הנסיון הזה בטובה, כי האדון פעם ינסה עבדו בעבודה קשה לדעת אם יסבלנה לאהבתו, ופעם ייטיב עמו לדעת אם יגמול אותו בטובה אשר עשה עמו להוסיף לאדוניו עבודה וכבוד; כענין שאמרו חכמים (שמות רבה לא כ) "אשרי אדם שעומד בנסיוניו, שאין לך בריה שאין הקב"ה מנסה אותה: העשיר מנסה אותו אם תהיה ידו פתוחה לעניים, העני מנסה אותו אם יוכל לקבל יסורין וכו'". ולכך אמר הכתוב: הטיב לכם האלהים להראותכם את כבודו, אשר לא עשה כן לכל גוי, לנסותכם אם תגמלו לפניו כטובה אשר עשה עמכם להיות לו לעם נחלה, כענין שאמר "הלה' תגמלו זאת" (דברים לב ו), ואמר "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם" (עמוס ג ב), כי העמים אינם חייבים לי ככם אשר ידעתי אתכם פנים בפנים" (רמב"ן).

תגובות