תפוח ופתח

קוד: תפוח ופתח בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אביתר כהן

אל:

בראשית לח יד : ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף 
                        ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו לאשה:
לפי תרגום השבעים ולפי דעתי "בפתח" = העיר תפוח, למשל:
יהושע טו לג-לו: בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה: וזנוח ועין גנים תפוח והעינם
                        ירמות ועדלם שוכה ועזקה: ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע-עשרה וחצריהן:
אבל מסתבר שלא מדובר בהכרח בטעות סופרים, היות שלשניהם יש משמעות דומה
תפוח = התרחבות = פתח
פתח = פי = פום (ארמית) = פום (= תפוח) בצרפתית, לטינית ועוד..
עוד בעניין ראו פה: תפוח
--
תפוח ואהבה
התפוח הוא סמל האהבה בהרבה תרבויות
מלבד מה שכתבתי פה: דודאים
הנה עוד כמה דברים לגבי הקשר בין תפוח / אהבה / ידיעה
הפילוסוף היהודי ידידיה האלכסנדרוני, כונה פילון
פיל = אהבה / ידידות (פילו-סופיה = אהבת החכמה)
פיל = פי / פתח / שער (פילוסין = פי / פתח (העיר) סין, כמו למשל העיר פי החירות)
--
פרי עץ הדעת מזוהה בעיקר עם תפוח / חיטה
מעניין שחודש מאי (תפוח) חל בסיון, החודש שבו חל חג קציר חיטים (שבועות, מתן תורה)
את מתן התורה ניתן להשוות למתן הידע (ידיעה)

תגובות