האיש שעמו נאבק יעקב - בכתובת מצרית

קוד: האיש שעמו נאבק יעקב - בכתובת מצרית בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: רמי ניר

אל:

"אבישי" הוא שמו של "האיש" אשר עמו נאבק יעקב
"אבישי" הוא מלאך הברית "שומר ישראל"
השם "אבישי" תועד בהוראת יוסף בציור קיר בקבר חנום חותפ' השני
בספר "עולמו של חנום חותפ' השני" מאת גב' קמרין ניתן לעקוב אחרי הפרטים הרלוונטיים המתועדים בציור הקיר המתאר את ירידת משפ' יעקב למצרים בשיירת "הבאים"
כתובת בשפת מצרים מתעדת את "זמן" ירידת יעקב
"בשנה 6 לפרעה ח-חיפ-ר" (סנווסרת השני)

"אבישי" הוא "האיש לבוש הבדים" (דניאל יב')
"אבישי" הוא "האיש" (יחזקאל מ')תגובות