האישה היא עזר דווקא כשהיא נגדו

קוד: האישה היא עזר דווקא כשהיא נגדו בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: מיכאל עזרא

אל:

בס"ד

עזר כנגדו (פרשת קורח)

"לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב')
עזרתה של אשה לבעלה מתבטאת גם ביכולתה המעשית להתנגד לפזיזות והתנהגות של חולשה מצד האיש!

"חכמות נשים בנתה ביתה ואִוֶלת בידיה תהרסנו" (משלי יד')
במדרש תנחומא מבואר שפסוק זה מתכוון לאשת קורח ולאשתו של און בן פלת.
אשת קורח הסיתה אותו נגד משה על כך שלקח לעצמו את ההנהגה ואת הכהונה נתן לאחיו.
היא מאיצה בבעלה שישאל את משה שאלות הלכתיות קנטרניות-
האם טלית שכולה תכלת צריכה פתיל תכלת???
האם בית מלא בספרי תורה צריך מזוזה על הפתח???
שאלות וטענות שהובילו למחלוקת שסופה באבדן קורח וכל ביתו.

על אשתו של און בן פלת מספר המדרש, שהצליחה להניא אותו מלהשתתף במחלוקת בטענה שלגביו אין זה משנה מי יהא המנהיג(ממילא אין זה הוא).
אמנם און בן פלת טוען שכבר הבטיח לקורח ועדתו לחבור אליהם ומחמת שכן אין בכוונתו להפר זאת.
אהבתה את בעלה מתגלה בה דרך כוחה להתנגד למעשהו ההרסני ולהצילו-
סמוך לשעת המחלוקת היא מאכילה(מסממת???) אותו עד שנרדם ומחמיץ את המאורע...

בשורות טובותתגובות