שפינוזה על הרמב"ם

קוד: שפינוזה על הרמב"ם בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: חגי הופר

אל:

שפינוזה על הרמב"ם ודעותיו על התנ"ך

חשבתי לסכם זאת בעצמי אך מצאתי מקור מוכן וטוב, אז למה לא?

מצטער על האיכות הירודה של הצילום. טקסט יותר ברור אפשר למצוא בקישורים האלה, לפי סדר:

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5YVVQM0NqT0R0V1dYRkh6c2I2a1Z4WFVYN25B/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5ajllcmtxaGRVc01la0txckVuaHRTY1lOcnpZ/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5X1RSNi1LTkhPYUU/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5ejZvYWtUVV9hNW8/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5enFVWENtUmdtMVk/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5a0NtblhNUTZJUGc/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5Y3o2bGdyYUkyLU0/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5QUlsdnZzTlVvRnc/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1TVpSbsBhT5NjNvclRBZ3drR2M/edit

מתוך: אריה דון, לקראת דיאלוג יהודי-נוצרי - בין ויכוח מנדלסון-לאפאטר לויכוח רוזנצוויג-רוזנשטוק, עיוני לוינסקי, 2000.

Displaying שפינוזה1.JPG

Displaying שפינוזה2.JPG

Displaying שפינוזה3.JPG

Displaying שפינוזה4.JPG

Displaying שפינוזה5.JPG

Displaying שפינוזה6.JPG

Displaying שפינוזה7.JPG

Displaying שפינוזה8 (2).JPG

Displaying שפינוזה9 (2).JPG

תגובות