מהי משמעות החיים, היקום וכל השאר?

קוד: מהי משמעות החיים, היקום וכל השאר? בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אביאל מעודד

אל: avielmdd @ gmail.com

(מתוך "ילד שעשועים" – חיבר אביאל מעודד הי"ו)

בספר "המדריך לטרמפיסט לגלקסיה" (דאגלס אדמס) מתוארת סיטואציה בה מחשב משוכלל מחשב משך מיליוני שנים את התשובה לחיים, היקום וכל השאר. לאחר מיליוני שנים – הוא פולט את התשובה – "42". את המספר הגה המחבר באופן שרירותי, ככל הנראה. אך המספר הזה דווקא, מלווה את פרשת מסעי בכמה וכמה מובנים. בפרשת מסעי הנועלת את ספר במדבר, מסוכמים כלל המסעות והתחנות בהן עברו עם ישראל בהנהגת משה רבנו בנדודי ארבעים השנה מארץ מצריים עד לכניסה לארץ כנען. 42 מסעות המתוארים במעין מנגינה מונוטונית של במדבר לג5: "וַיִּסְעוּ... וַיַּחֲנוּ... וַיִּסְעוּ... וַיַּחֲנוּ...", כאשר מדי פעם ישנה עצירה חריגה בטקסט לתאר איזה מקרה יוצא דופן דוגמת חצית ים סוף, חסרון המים ברפידים ועוד.

בסוף הפרשה מתאר משה את חלוקת הארץ לגבולות, גבול צפון, וגבול ים, וגבול דרום וגבול קדמה, כאילו דואג משה רבנו שלא ידעו בני ישראל שיהיו בדורות שלאחריו עד ימינו אנו להעביר קו גבול פשוט במפה. האם כל כך קשה להגדיר גבול?

באופן אישי נכנס רבנו שוב לעניין שבט הלוי, עליו הוא מנוי, ומזכיר לעם ישראל שלשבט לוי אין חלק ונחלה באדמת הארץ, ולכן, על כלל השבטים לתת לשבט לוי מקום – על חשבון נחלתם, ולשים גבול בתוך גבולם שלהם – על מנת שללווים יהיו ערים ליישובם שלהם. למרבה הפלא, גם כאן מצווה משה רבנו להקים 42 ערים. ובכל עיר ועיר נמדד שוב גבול העיר ומגרשיה סביב. האם אין גבול להשמת הגבולות? מהו הגבול?

שיר השירים ב8: "קוֹל דּוֹדִי הִנֵּה זֶה בָּא מְדַלֵּג עַל הֶהָרִים מְקַפֵּץ עַל הַגְּבָעוֹת" - מדוע לא נותר הקול המתפשט על פסגת ההר או על פסגת הגבעה? מדוע אין הוא נח לרגע? ומה הרצון הזה בתנועה המתמדת?

התורה מלמדת אותנו להיות כל הזמן בתנועה, ולהשתנות. כל הגעה לפסגה משמעותה שיש לצאת למסע חדש בטיפוס על גבעה חדשה או הר חדש. אין טעם ואין צורך להיוותר במקום. עצם ההגעה לפסגת מותירה רושם וחותם, ולכן על היהודי הנודד לנדוד שוב אל עבר יעד חדש, ולהותיר את רישומו שם. רק באופן זה תבוא הגאולה, ורק באופן זה נדודי ישראל במדבר העמים יבואו אל קיצם, עם כניסתם אל ארץ כנען. מיצוי התנועה עד סופה.

הלווים הם השבט המתווך בין 12 שבטי ישראל אל אביהם שבשמיים. ושנים עשר שבטים אלו שמתנחלים בארץ כנען, מצווים לתת 42 ערים לבני שבט לוי. אנשי שבט לוי מסמלים את האחיזה בדין, בעוד שהכוהנים שיצאו מתוכם אוחזים בחסד, ואילו בני ישראל בכללם אוחזים במידת התפארת שהיא המידה הממוצעת שבין דין וחסד, הקו האמצעי, והיא מידת הרחמים. בספר היצירה מובאים י"ב צירופי י'ה'ו'ה אותם ניתן למצוא אף בסידורים שמסדרים אותם - כל צירוף וצירוף מי"ב הצירופים האפשריים – אל מול החודש המתאים לו מבין חודשי השנה, ואל השבט המתאים לו, כי הכל קשור לשם בן ד' אותיות וצירופיו השונים. מידת התהוותו של שם זה בכל דבר ודבר בעולם היא שנותנת לו את חיותו והיא שמגדירה את גבולותיו. באותו אופן, כל שם כזה יכול להיכתב במילואו, ומילואו יכול להיכתב שוב במילוי נוסף. וכך למשל נקבל משם בן ד' אותיות - י'ה'ו'ה את מילואו – י'וד ה'א 'ו'או ה'א, שהוא במספר י' אותיות (כנגד י' ספירות) ואת מילוי מילואו – י'וד ו'או ד'לת, ה'א א'לף, ו'או א'לף ו'או, ה'א א'לף, שהם במספר כ"ח אותיות, והם הכח הטמון בספירות, ממש כפי שבפסוק "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" יש מנין ז' מילים כנגד ז' ספירות ומנין כ"ח אותיות שמראות את הכוח הטמון בהן. וזהו "כח מעשיו הגיד לעמו לתת נחלת גוים" שהארכנו בו בפירוש על זה בחיבור "עטרת ישראל" על ספר דברים.

כח זה הוא הפוטנציאל שלא הגיע עדיין לכדי מימוש. מניין האותיות ברצף זה של שם בן ד' אותיות, מילואו ומילוי מילואו הוא מ"ב אותיות, לא פחות ולא יותר, והוא שם מ"ב, ומנין 42 המסעות ומנין 42 הערים של הלווים המלוות את התנחלות ישראל בארצו. כל מסעותינו וכל תלאות חיינו, הן כאומה והן באדם הפרטי הן נגזרת אותה תנועה של שם מ"ב אותיות, שהוא התפשטות שם בן ד' אותיות, י'ה'ו'ה שכל כולו בנוי כאמור מאותיות התנועה. שם מ"ב הוא שקובע את הגבול והמידה להתפשטות כל מסע ומסע וכל יישוב וישוב. הוא הגבול והמידה הנכונה. הוא ההבאה אל תוך הפרטים של ההוי"ה עצמה והמהות. הוא היציקה של התוכן פנימה לכלי הריק מרוחניות. הוא הפוטנציאל שצריך להתפשט לכדי מימוש – המסעות שעברנו כאומה וכפרטים והמסעות שעוד נעבור. כי ההשלמה וההגעה לשלמות היא רק ביציאת כל הכוח לפועל. וזהו הציווי שאומר משה לנו,  דברים ו7: "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם" – מ"ב מסעות, מ"ב התפשטויות של שם בן ד' אותיות – ירידה לפרטים ולפרטי הפרטים, למילוי ולמילוי המילוי עד תום. עד קץ הפלאות. שזוהי אם כן, תכלית התפשטות זו, וסוד תנועה זו, היא מהות החיים, מהות היקום, וכל השאר....

תגובות