מדוע רחצו הזונות בדם אחאב?

קוד: מדוע רחצו הזונות בדם אחאב בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: יהודה

אל: שאלה בלבד

תגובה ל: תגובה ל: התחפש ובוא במלחמה שנכתבה ב05:52:55  06.05.2005


1)
המונח להתחפש נמצא כבר בפרק כ במשמעות תחפושת כדי שלא יכירוהו(ועיין רשי שם)
" וילך הנביא ויעמד למלך אל הדרך ויתחפש באפר על עיניו"(פס' לח)
2)בסוף הפרק(פס לט) מופיע שמו של אחאב" ויתר דברי אחאב......"

3) מצד שני קשה לי: מופיע בפסוק לח " וילקו הכלבים
את דמו -----והזנת רחצו כדבר ה' אשר דבר
אם הכוונה לדבורבפרק כא פס יט שם מופיע העונש לאחאב שם מוזכר רק שילוקו הכלבים ולא מופיע החצי השני?

תגובות