אליהו - איש של אש ושל רוח

קוד: אליהו - איש של אש ושל רוח בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: יהודה הולשטיין

אל: האתר

תגובה ל: ורוח ה יישאך שנכתבה ב03:55:28  29.03.2005


כידוע אליהו הינו נביא האש - הדבר בולט ב:

על זה אמר לו הקב"ה במעמד לא באש ה' .

אליהו מופיע גם נביא הרוח (ולזה רמזתי)

כאשר בדרך כלל הביטוי "רוח ה'" הינו דבר רוחני, כאן מופיע (כמו שכתב ארנון) בצורה פיזית וכידוע אין מקריות במקרא ולא סתם מתגלה ה' על ידי רוח.

פרק יט יא: "והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים..לא ברוח ה'"

דבר מקבל העצמה במלכים ב ב טו "נחה רוח אליהו על אלישע".

תגובות