חשבון גילו של כלב בן יפונה

קוד: חשבון גילו של כלב בן יפונה בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: רמי ניר

אל:

בשנה 2 ליציאת מצרים כלב בן-יפונה בן 40 שנה...
עד כניסת בני ישראל לארץ כנען עברו 39 שנה...
כלב בן-יפונה בן 85 שנה כלומר עברו 6 שנים...

החשבון מאלץ לקבל את הממצא כי במשך 6 שנים כבש יהושע את ארץ כנען...

חשבון זה יעודכן ויחפוף עם שנת נצחון יפתח... 300 שנה מעת הכיבוש ממזרח לירדן ועד נצחונו על מלך בני-עמון...

כלומר... תקופת שופטים ניתנת לחישוב מדוייק... המאלץ חפיפות בין ימי שופטים מסויימים...
כמפורט במסמכי "התעודה"...
לפי-כך... שמואל הציב את האובליסק "אבן העזר"... 430 שנה ליציאת מצרים...

חשבון זה יעודכן ויחפוף עם שנת בניין המקדש... 480 שנה ליציאת מצרים...תגובות