ספר חדש - יסודות הבניין, על צלם אלוהים שבאדם ועוד

קוד: ספר חדש - יסודות הבניין, על צלם אלוהים שבאדם ועוד בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל:

בהיותי כותב קבוע כאן ברצוני להודיע על:

ספר חדש – "יסודות הבניין – על צלם אלוהים שבאדם ועוד " מאת: חגי הופר

מגב הספר:
מבחינת תוכן הספר, הוא מחולק לנושאים שונים, אך הנושא המרכזי והכולל בו הוא – צלם אלוהים שבאדם, כפי שנידון באריכות בפרק אחד. הוא החוט הנשזר דרך כל הפרקים השונים ומאחדם, כך שהספר אחיד הוא ומוביל מעניין לעניין. כן גם הפרקים עצמם מתייחסים האחד לשני.

אני חושב שמי שייקרא את הספר יימצא אותו מעניין וחדשני. זהו ספר פילוסופי, אך לא אקדמי-מקצועי, ובעל גוונים דתיים ופוליטיים, אך הוא אינו אורתודוכסי ולא פופוליסטי. מבחינה פילוסופית, הספר מנסה לענות על השאלה – מהו אדם, כמו על שאלות נלוות נוספות. מבחינה דתית, אין לשייך את הספר לאף אחת מן הדתות הקיימות, אך הוא רצוף ציטוטים תנכיים, כך שניתן לראותו כמכונן דת תנכית-טהורה ישנה-חדשה. ומבחינה פוליטית הוא שייך לשמאל, אך מתוך נקודת ראות כוללת יותר מזו הרגילה. כל זאת – בהתאם לנושא המרכזי בו.

תוכן העניינים:

תגובות