מועד בריאת העולם

מאת: מורה לתורה משה דין

אל: daian1 @ 013.net

נכתב ב: 07:06:55  20.07.2010, כתוספת/תגובה ל: בראשית א

למחיקה

תגובות