התנינים הגדולים - דינוזאורים? (הזמנה לדיון)

קוד: התנינים הגדולים - דינוזאורים? (הזמנה לדיון) בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

המדע טוען שהדינוזאורים, שבוודאי התקיימו, נכחדו לפני מיליוני שנה. אינני פליאונטולוג ועל-כן אני מעמיד את הדברים הבאים כשאלה בלבד:

האם יתכן שהדינוזאורים לא נכחדו?

ראשית, רמז להם מצוי בתנ"ך:

בראשית א21: "ויברא אלהים את   התנינם  הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב"

יש המבארים "התנינים הגדולים" – דינוזאורים, שהרי בבראשית מובאות רק קבוצות ולא פרטים, כלומר זהו מין בפני עצמו. וכן המטה שביד משה מכונה לעיתים נחש ולעיתים תנין, כלומר – ממין הזוחלים. (ולא צריך להאמין בתורה בכדי להתפלא על הפסוק). ראה:

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D

 

שנית, ישנם ציורי מערות בהם נראים דינוזאורים. דוגמא אחת לכך ראיתי בספרו (הדי הזוי, יש לומר) של אריך פון דניקן "עקבות בחלל" (דניקן מנסה להוכיח שחייזרים בראו את האדם, אבל זו לא הנקודה פה). ראיות נוספות אפשר למצוא במקומות נוספים.

 

שלישית, הדרקון ידוע בתרבות זמן רב, עוד לפני שהתחילו לחקור מאובנים, והריהו כמין דינוזאור. אמנם התרבות יצרה דמויות אגדתיות שונות, כמו מדוזה היוונית, או פגסוס, אבל נראה שרק דמותו של הדרקון הצליחה לשרוד לאורך השנים.

 

נשאלת השאלה מדוע וכיצד זה קרה? מהיכן היו לקדמונים ידיעות על יצורים שחדלו להתקיים מיליוני שנים קודם לכן? ושוב – הם לא עסקו בחקר המאובנים. ולכן השאלה היא – הייתכן שהדינוזאורים המשיכו להתקיים אף מאוחר יותר, אם כי שבכמות קטנה? כאמור, אינני מומחה לעניין ולכן אני מעמיד זאת כשאלה, שאשמח לקבל עליה תשובה.

 

אציין גם כי יש המרחיבים את התמונה עוד יותר ומנסים למצוא ראיות לקיומם של הדינוזאורים עד לימינו. ראו, למשל את הסרטון "דינוזאורים בימינו?":

https://www.youtube.com/watch?v=SH8-gnaUg8U

ואולם, בתגובות לסרטון מפריכים את רוב ה"ראיות" החדשות המובאות בו.

לכן לא זה מה שאני שואל, אלא רק לגבי: א. המובאה בתנ"ך. ב. ציורי המערות. ג. הדרקונים.

 

(אני מודה שמי שעורר את השאלה שלי הוא הרב זמיר כהן בהרצאתו:

https://www.youtube.com/watch?v=SLAsJT0jrEE

אולם השאלה עומדת בפני עצמה ללא כל קשר לויכוח החילוני-דתי).

תגובות